vrijdag 9 april 2010

6 april 2010

-De stemming op de bekende Europese aandelenmarkten zit er vanmorgen wel in. Over een breed front noteren de koersen wat hoger, al stellen de omzetten op enkele uitzonderingen na, maar weinig voor. Bedrijfsnieuws is er bijna niet en het macro-economische nieuws wordt extreem welwillend ontvangen.

-Als er zonder enige kennis van zaken naar dat macro-economische nieuws gekeken wordt, lijken de berichten wel aardig te zijn. En te bevestigen dat het op veel plaatsen in de wereld allemaal wat beter gaat. Er kan ook even stil gestaan worden bij de vraag waar dat herstel vandaan komt. En dan is het antwoord heel simpel: ongelimiteerde overheidsbestedingen. Als in de VS echter een overheidstekort van 12% van het nationaal inkomen nodig is om die economie weer wat leven in te blazen, dan is er natuurlijk maar een conclusie mogelijk: de particuliere sector doet het daar nog steeds erg rustig aan.

-Over de vragen hoe die tekorten gefinancieerd gaan worden en tegen welke rentevoeten lijken maar weinig mensen zich zorgen te maken en de vraag wat die tekorten gaan betekenen voor de jeugd van nu lijkt al helemaal geen enkele rol te spelen. Lieve mensen, denk svp niet dat dit zo gaat blijven. Let daarvoor maar eens op de Treasury-markten.

-De particuliere sector dus. Over de bedrijven hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken. Die hebben zich behoorlijk weten aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De pijn zit vooral bij de consumenten en die pijn gaat alleen maar groter worden. Met de arbeidsmarkt gaat het niet goed, met de lonen gebeurt weinig, met de huizenprijzen gebeurt niets goeds, de betalingsachterstanden nemen toe en het aantal Amerikanen wat gebruik moet maken van voedselbonnen stijgt keihard. En dan moeten de bezuinigingen bij de overheid en de belastingverhogingen nog op gang komen. Lieve mensen, dat is geen blijvend herstelverhaal, dat is een meer problemenverhaal. En niets anders.

Kees de Kort

Geen opmerkingen:

Een reactie posten