woensdag 4 juli 2012


- Op de bekende Europese aandelenmarkten begint na de opwinding over de resultaten van de eurotop, de rust weer te keren. Omzetten en koersbewegingen stellen maar weinig voor. Berichten zijn er meer dan voldoende, maar niet bijzonder opvallend.

- In de media gaat het deze dagen veel over of in het verleden bepaalde rentetarieven (LIBOR) wel/niet gemanipuleerd zijn, wie dat waarom gedaan hebben en wat de consequenties ervan zijn. Eén ding is wel volkomen zeker; het vertrouwen van het publiek in de financiële sector komt verder onder druk te staan en de roep om maatregelen gaat harder worden. Iets anders is ook wel zeker; de manier waarop die tarieven in de toekomst vastgesteld gaan worden, gaat ook veranderen.

- Die (LIBOR) rentetarieven zijn nu min of meer theoretische prijzen op basis waarvan miljoenen echte prijzen voor klanten etc. vastgesteld worden. Het zijn theoretische prijzen omdat gevraagd wordt tegen welke tarieven de banken bij elkaar kunnen lenen, niet of dat ook gebeurd is. En dat is in dit verhaal erg belangrijk, want u weet dat die banken elkaar al tijdenlang niet meer vertrouwen, weinig zaken met elkaar willen doen en primair handelen met de centrale banken.
De grote vraag is dus eerder hoe realistisch die tarieven nu eigenlijk zijn en minder of ze een fractie omhoog of omlaag gemanipuleerd zijn. 

- Hoe het ook zij, dit verhaal gaat in ieder geval nog een lange staart krijgen en waarschijnlijk ook een paar opmerkelijke consequenties. Maar let op, want lang niet alle veranderingen zijn verbeteringen.

- Ondertussen draait de economische wereld gewoon door. De afgelopen dagen zijn er op allerlei plaatsen in de wereld natuurlijk cijfers beschikbaar gekomen, maar opvallende afwijkingen in de grote trends die al een tijdje zichtbaar zijn, waren er niet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten