donderdag 29 september 2011

- Het is vanmorgen tamelijk rustig op de bekende Europese aandelenmarkten. Meer plusjes dan minnetjes, met omzetten die voorlopig maar weinig voorstellen. Berichten zijn er voldoende en u weet ondertussen wel wat de rode draad ervan is. Dat is vanmorgen niet anders.

- De Europese schuldencrisis blijft de gemoederen natuurlijk bezighouden. Vandaag moet het Duitse parlement goedkeuring verlenen aan de afspraken over het EFSF zoals die juli j.l. gemaakt zijn. Ondertussen heeft ook president Obama een duit in het zakje gedaan. Hij vindt dat de Europese autoriteiten meer moeten doen om de problemen op te lossen. Dat alle maatregelen die in de VS zijn genomen, opgeteld maar weinig positieve effecten hebben opgeleverd, is een detail waar Obama niet op ingaat. En in het kader van de volkomen zinloze plannen zijn er organisaties die roepen dat de ECB de korte rente verder moet verlagen.

- Elders in de wereld hebben landen hun eigen sores. Zeker met betrekking tot China begint de stemming wel te veranderen, en niet ten goede. Meer en meer partijen zijn de Chinese groeiverwachtingen naar beneden aan het bijstellen. En hoe kan het ook anders met een kredietbubbel, een huizenmarktbubbel, exportafhankelijkheid, sociale onrust, milieuvervuiling op een ongekende schaal en volledig uit de hand gelopen corruptie. China gaat de wereldeconomie echt niet redden.

- En dan is er Japan post tsunami. Geen prettig gezicht. Geen economisch herstel, om het eens voorzichtig te formuleren. Vanmorgen het nieuws over een daling van de detailhandelsverkopen. In Japan komt het vertrouwen in de toekomst alsmaar verder onder druk te staan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten