vrijdag 8 juli 2011

-Het is vanmorgen tamelijk rustig op de bekende Europese aandelenmarkten. Omzetten en koersbewegingen zijn weinig bijzonder en de indices bewegen rondom de slotstanden van gisteren. Er wordt gewacht tot om 14.30 uur in de VS de laatste data over de Amerikaanse arbeidsmarkt bekend worden gemaakt.

-De verwachtingen ten aanzien van het aantal nieuwe banen (NFP) zijn gisteren wel naar boven bijgesteld nadat salarisverwerker ADP met duidelijk beter dan verwachte cijfers over de arbeidsmarkt naar buiten kwam. Opmerkelijk was wel dat de ADP-cijfers lieten zien dat het met name in het midden- en kleinbedrijf beter zou gaan. Nog maar een dag eerder bleek namelijk uit een enquĂȘte in het midden- en kleinbedrijf zelf dat er van verbetering geen enkele sprake was. En de laatste cijfers over de arbeidsmarkt van enquĂȘtebureau Gallup lieten ook maar weinig verbeteringen zien. Bij AFS hebben we geen goede verklaring kunnen vinden voor deze tegenstrijdigheden. Voorlopig blijven wij vasthouden aan het idee dat het misschien wel iets beter gaat met die arbeidsmarkt, maar dat daar ook alles mee gezegd is.

-Wij kijken niet zeker niet alleen naar het aantal banen dat er bijgekomen is, maar ook naar de loonontwikkeling, naar het aantal mensen dat zich helemaal heeft teruggetrokken van de arbeidsmarkt (participatiegraad), naar het aantal langdurig werklozen en naar de ontwikkeling van het aantal part-time en vakantiebanen. Om eens een paar dingetjes te noemen.

-In Frankfurt werd gisteren het korte rentebesluit bekendgemaakt. U kent de uitkomst. Er is echter maar weinig inkt aan vuilgemaakt omdat de Europese schuldencrisis natuurlijk veel groter en veel belangrijker is geworden. Daar gaat geen dag voorbij of er zijn nieuwe plannen, volgende gebeurtenissen etc. etc.

-Het pensioenakkoord in Nederland. Daar gaat ook geen dag voorbij met nieuwe ontwikkelingen. Begrijpelijk, want de realiteit gaat er voor tamelijk veel mensen anders (en minder prettig) uitzien dan ze lang gedacht hebben. Dat aanpassingsproces gaat natuurlijk niet zonder slag of stoot, ook al omdat er zoveel spelers bij betrokken zijn die allemaal verschillende en vaak tegengestelde belangen hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten