maandag 25 juli 2011

-Het is vanmorgen erg rustig op de bekende Europese aandelenmarkten. Omzetten en koersbewegingen stellen helemaal niets voor, een heel enkele uitzondering daargelaten. Nieuws om iets mee te doen is er meer dan voldoende, wat totaal ontbreekt, is de wil om dat ook te doen.

-De belangrijkste reden voor die rustige stemming is natuurlijk het akkoord wat vorige week bereikt is met betrekking tot de Griekse financiële problemen. Voor de goede orde: opgelost is er helemaal niets, maar er is voor de zoveelste keer wat tijd gewonnen. Voor de extreem nerveuze handelaren/beleggers bleek dat (in ieder geval voorlopig) voldoende.

-En dus kan alles en iedereen zich weer helemaal opwinden over dat andere grote 'probleem' wat boven de markten hangt: het wel/niet verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond. Zelden in de lange geschiedenis van de mensheid is er in een korte tijd zo'n ongelofelijke hoeveelheid onzin uitgekraamd als de afgelopen dagen over dat schuldentekort. Het gaat natuurlijk helemaal niet om dat plafond, dat is de afgelopen jaren al veel vaker verhoogd en zo'n plafond heeft ook geen enkele financieel-economische functie. In essentie gaat de discussie over de toekomstige inrichting van de Amerikaanse samenleving waarover de ideeën zeer sterk uit elkaar lopen. Wat moet de rol van de overheid zijn, hoe gaan we om met de verzorgingsstaat en meer van dat soort vragen.

-Dan praten over faillissementen, financiële paniek en andere ongein slaat helemaal nergens op. Als dat plafond niet verhoogd wordt, kan de overheid niet meer lenen. Wat nog wel gewoon kan, is geld uitgeven. Er kan alleen niet meer geld uitgegeven worden dan er binnenkomt. En er komt wel degelijk een hoop geld binnen omdat de Amerikaanse burgers en bedrijven natuurlijk gewoon belasting blijven betalen. Wat er dan wel moet gebeuren is dat er gekozen moet worden wat er wel en wat er niet/minder betaald gaat worden.

-Het is natuurlijk niet toevallig dat de Amerikaanse rente gewoon erg laag blijft. De financiële mannetjes schreeuwen dan wel moord en brand over wat er allemaal kan gebeuren, er wordt echt op geen enkele manier naar gehandeld. Op basis van wat er op die Amerikaanse obligatiemarkt gebeurt, is er maar een conclusie mogelijk: men is er daar heilig van overtuigd dat de Amerikaanse regering aan al haar verplichtingen blijft voldoen. Anders zou die rente echt wel opgelopen zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten