maandag 1 november 2010

-Na een vriendelijke opening kwam de stemming op de bekende Europese aandelenmarkten in de loop van de morgen onder druk te staan. Plusjes en minnetjes wisselen elkaar nu af met als resultaat dat de indices rondom de slotstanden van vrijdag noteren. Nieuws is er voldoende, maar er wordt vooral gewacht op de dingen die later deze week gaan gebeuren.

-Het is nog meer dan anders Amerika-week. Eerst morgen de verkiezingen voor het Amerikaanse parlement, dan woensdag de mogelijke besluiten van de Federal Reserve met betrekking tot het ja/nee/hoe/hoeveel stimuleren van de economie en vrijdagmiddag het laatste nieuws over de arbeidsmarkt.

-De verkiezingen dinsdag a.s. gaan een dikke nederlaag voor de democraten opleveren. Het Amerikaanse publiek wordt geconfronteerd met grote problemen op de arbeidsmarkt, met grote problemen op de huizenmarkt en met een scherpe toename van de armoede, om maar eens een paar zaken te noemen. Dat de zittende regering daar de schuld van krijgt is geen opmerkelijke conclusie. ' It's the economy, stupid'. Waar kennen we die quote ook al weer van?

-Een dag later moet de Federal Reserve laten weten wat zij gaat doen om het tij mogelijk te keren. In beleggersland heeft men zichzelf wijs gemaakt dat lekker veel obligaties kopen (quantative easing) om daarmee de lange rente te verlagen, een goed idee is. Dat dat idee tot nu toe in de wereld nergens gewerkt heeft (denk Japan) doet voor de rest niet ter zake. Dat daardoor de problemen voor alle pensioenfondsen ook alleen maar groter worden, lijkt er net zo min ook maar iets toe te doen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten