dinsdag 12 juni 2012


- De € 100 mrd euforie van gistermorgen heeft maar heel kort geduurd. Gistermiddag waren de bekende Europese aandelenindices wel zo'n beetje terug bij af en vanmorgen is het erg rustig gebleven. En in renteland is de stemming zelfs tamelijk narrig te noemen.

- Het is trouwens niet vreemd dat het zo gegaan is, want er werden gisteren maar erg weinig details bekendgemaakt over die steunoperatie. Ook handelaren/beleggers begrijpen dat de praktijk van die steunoperatie nog wel eens kan gaan tegenvallen. De heel lauwe reactie in renteland is nog beter te begrijpen, want daar begint men weer terug te denken aan alles wat er gebeurd is toen een paar maanden geleden in Griekenland de uitstaande staatsschuld geherstructureerd moest worden. Als er een begin wordt gemaakt met steunoperaties komen herstructureringen altijd dichterbij.

- Het besef dat obligaties van internationale organisaties in geval van serieuze problemen altijd meer rechten blijken te hebben dan de 'gewone' bestaande leningen zorgt, nu die leningen er in Spanje ook aan komen, voor extra onzekerheid en dus voor verkopen van die 'gewone' leningen.

- Het blijft overigens volkomen onbegrijpelijk dat er zo weinig aandacht is voor wat er in de verschillende landen zelf kan gebeuren om het bestaande tij te keren. Het lijkt wel of er maar een oplossing is: altijd meer geld/steun uit de eurozone. Maar als in afzonderlijke landen een geloofwaardig plan wordt aangenomen om de economische groei op gang te brengen, kunnen de financiële markten meer vertrouwen krijgen in een goede afloop en kan de rente dalen. Standaard vragen om meer geld en tegelijk niets hervormen/herstructureren zet het vertrouwen alleen maar verder onder druk.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten