woensdag 7 maart 2012


- Na het spektakel van gistermiddag is vanmorgen op de bekende Europese aandelenmarkten de rust weer een heel eind teruggekeerd. Veel meer plusjes dan minnetjes, maar de omzetten zijn (voorlopig) laag. Nieuws is er niet veel en de inhoud ervan is in lijn met de inhoud van de berichten die de afgelopen tijd beschikbaar zijn gekomen.

- Het Griekenland-verhaal begint weer op te spelen. Grote vraag is nu of er voldoende partijen uit de particuliere sector akkoord gaan met de korting-voorstellen die gedaan zijn voor allerlei leningen. Zolang het gaat om leningen die zijn uitgegeven onder Grieks recht kan het Griekse parlement als het erop aankomt met terugwerkende kracht de regels aanpassen en iedereen 'dwingen' akkoord te gaan. Maar er zijn ook een aantal leningen uitgegeven onder Brits recht en de voorwaarden daarvan kunnen natuurlijk nooit aangepast worden. De uitkomst van de Griekse financiële 'redding' gaat dus bepaald worden door de particuliere eigenaren van de staatsleningen die zijn uitgegeven onder Brits recht. Als die nee blijven zeggen kan het een erg ingewikkeld verhaal worden, want dan wordt niet voldaan aan de voorwaarden voor de totale herfinanciering. En dan?? Stay tuned.

- Ondertussen blijft de ECB echt alles uit de kast trekken om de Europese economie en het financiële stelsel te ondersteunen. Het probleem is dat de resultaten behoorlijk tegenvallen. De economie is weer in een recessie terecht aan het komen en de banken vertrouwen elkaar iedere dag minder dan de dag daarvoor. Hierdoor komt het vertrouwen van het grote publiek en de bedrijven in een goede afloop van de ontstane problemen natuurlijk ook per dag verder onder druk te staan. En daar wordt naar gehandeld. Iedereen wordt wat voorzichtiger, let meer op de kleintjes en wacht af. Met als onvermijdelijke resultaat dat de neerwaartse beweging van de economie versterkt wordt. Over herstel hoeven we het voorlopig echt niet te hebben.

-Kijk eens naar de laatste groeicijfers uit Brazilië en Australië. Als hier het woord 'onverwacht' gebruikt wordt, weet u 100% zeker dat de spreker/schrijver echt helemaal geen enkel verstand van economie heeft.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten