dinsdag 11 september 2012


- Op de financiële markten gaat het de komende dagen maar om een ding. Wat kunnen we binnen afzienbare tijd aan volgende steunmaatregelen verwachten? En zolang dat nog niet helemaal duidelijk is, gebeurt er plusminus niets. Omzetten en koersbewegingen stellen helemaal niets voor.

- Er wordt dus gewacht op het besluit van het Duitse Hooggerechtshof met betrekking tot de Duitse deelname aan het ESM en op het besluit van het FOMC in de VS over mogelijk volgende steunmaatregelen. Geen enkel ander onderwerp doet op de financiële markten nog ter zake.

- En de economische ontwikkelingen op veel plaatsen dan? Hebben die geen invloed meer op de financiële markten? Nee, die realiteit plus de daarbij horende consequenties hebben geen enkel effect meer. Die wordt alleen bekeken in het licht van komen er wel/geen volgende stimuleringsmaatregelen.  

- In dit proces wordt de kloof tussen de financiële markten en de economische realiteit natuurlijk per dag groter. Nu is dat in het recente verleden wel vaker gebeurd en die kloof is telkens weer gedicht. Maar de prijs daarvoor heeft u in uw vermogensoverzichten van 2001/2002 en 2008 kunnen terugvinden. Er is een bekend gezegde over een ezel en een steen. Waarom wilt u zo graag bewijzen dat dat gezegde niet waar is?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten