donderdag 6 september 2012

- Op de bekende Europese aandelenmarkten zit de stemming er vanmorgen wel lekker in. U weet waarom. Handelaren/beleggers hebben zichzelf ervan weten te overtuigen dat Mario D. te F. straks duidelijk gaat maken hoe de ECB de wereld gaat redden. De grote vraag is echter niet welke maatregelen Mario gaat aankondigen, de vraag is hoe groot gaat de financieel-economische schade zijn die die maatregelen met zich mee gaan brengen. Pardon? Inderdaad, schade, en niets anders.

- Vanwege de werkelijk peilloos diepe kloof die is ontstaan tussen de financiële markten en de economische realiteit in de eurozone staan de financiële markten geen seconde meer stil bij de gevolgen van die extreem lage rente en alle reddingsoperaties voor die economieën. Hun motto is simpel: hoe meer ECB, hoe beter. De realiteit is helaas anders. Op andere plaatsen in de wereld is dat motto namelijk al uitgebreid getest. Denk Japan en denk Amerikaanse hypotheken. Resultaat? Niet best, om het eens heel voorzichtig te formuleren…

- Meer praktijk. Wat denkt u dat de effecten op het vertrouwen van consumenten en producenten zijn van al die verhalen over redding hier, steun daar en crisis zus en crisis zo? Dan is er blijkbaar van alles goed mis en daardoor komt het vertrouwen natuurlijk alleen maar verder onder druk te staan en met alle negatieve effecten op de bestedingen en investeringen vandien.

- Dat vertrouwen komt nog veel verder onder druk te staan omdat het ECB optreden de pensioenproblemen veel groter maakt en de spaarders op hun knieën zet. Ook deze factoren gaan de economische problemen alleen maar veel groter maken.

- En dan zijn er nog details als: wat gaat de ECB doen met alles wat ze al gekocht hebben en nog gaan kopen? En: denken wij dat het OK is als de centrale banken met afstand de grootste kopers van staatsleningen zijn? Waarom gaat Jan Kees dan niet gewoon geld aan Klaas vragen en doen we daarna allemaal of dat helemaal OK is?

-Onze voorspelling? Hoe meer ECB, hoe groter de financieel-economische problemen op de langere termijn gaan worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten