dinsdag 13 december 2011


- Het is vanmorgen behoorlijk rustig op de bekende Europese aandelenmarkten. Omzetten en koersbewegingen stellen maar weinig voor en u kent het verhaal met betrekking tot het nieuws ondertussen wel. Meer dan voldoende berichten waarvan de inhoud en strekking volkomen duidelijk zijn, maar waar handelaren/beleggers simpelweg weigeren om iets mee te doen.

- Gisteren het kwartaalrapport van de BIS, ruwweg de centrale bank van de centrale banken. In dat rapport zijn de ontwikkelingen op de financiële markten van de afgelopen maanden op een rijtje gezet. Rode draad: het blijft op die financiële markten langzaam maar zeker slechter gaan, ook al omdat de onzekerheid en twijfel blijven toenemen en vertaald worden in andere (lees: lagere) prijzen. Op dagbasis bekeken lijkt de schade vaak nog wel mee te vallen, met een wat langer perspectief is dat totaal niet aan de orde.

- Dit beeld wordt bevestigd door de laatste rapporten van de OESO. Ook daar is één ding volkomen duidelijk: de groei in bijna alle landen van de wereld is behoorlijk aan het afzwakken. Het bericht vanmorgen van die recessie in Nederland past daar naadloos in.

- Nog een fijn bericht uit de VS. Daar was het begrotingstekort over de maand november gewoon $ 137 mrd, en nee, dit is geen typefout. De regering geeft daar meer dan 60% !!!! meer uit dan er binnenkomt. Misschien kunt u dat a) even relateren aan de laatste groeicijfers, b) even relateren aan dat verwachte groeiverhaal en c) even relateren aan de vraag hoe lang dit kan blijven doorgaan?

- In Nederland heeft Geert W. van zich laten horen met wat teksten over de hypotheekaftrek. Misschien dat er politieke overwegingen aan ten grondslag hebben gelegen, maar financieel-economisch gezien is het vragen om problemen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten