donderdag 10 juni 2010

9 juni 2010

-Op de bekende Europese aandelenmarkten beginnen de onzekerheid en twijfel langzaam maar zeker toe te nemen. Onzekerheid en twijfel over een goede afloop van de ontstane financiële en economische problemen natuurlijk. Het gevolg daarvan is dat er vanmorgen niet veel gebeurt. Omzetten en koersbewegingen stellen niet veel voor.

-Met name de plannen van een aantal grote Europese landen (denk aan Duitsland en het VK) om forse bezuinigingen door te voeren, geven te denken. Daar gaat op korte termijn weinig goeds van komen. En de uitkomsten van enquêtes onder grote beleggers over de mogelijk komende gebeurtenissen in bijvoorbeeld Griekenland drukken de stemming verder.

-Belangrijk in dat proces van bezuinigen is natuurlijk wel dat er een geloofwaardig plan opgesteld wordt. Als er alleen maar in de marges dingetjes gaan veranderen, gaat daar door de financiële markten erg negatief op gereageerd worden. En worden de problemen van die landen alleen maar groter. Alles en iedereen is immers afhankelijk van geleend geld en wil zo weinig mogelijk rente betalen..

Kees de Kort

Geen opmerkingen:

Een reactie posten