vrijdag 18 mei 2012


- Het wordt eentonig, maar vanmorgen gaat het op de bekende Europese aandelenmarkten natuurlijk weer over dezelfde onderwerpen als de afgelopen dagen het geval was. Kort samengevat: Griekenland, en alles wat daarbij ter sprake komt. Veel wat lagere koersen zijn het gevolg, met omzetten die overigens niet veel voorstellen. 

- In essentie gaat het echter niet over Griekenland of over de Spaanse banken of over een mogelijke run op de bank. Eigenlijk gaat het alleen maar om de vraag hoe alle mogelijke verliezen verdeeld moeten gaan worden? Wie/welke groep/partij gaat wanneer voor hoeveel het schip in? En omdat daar op een verschrikkelijke manier omheen gedraaid wordt, verliezen steeds meer mensen het vertrouwen in een 'verstandige' afloop, gaan daar dan naar handelen en versterken in dat proces de problemen die er al zijn. Daardoor nemen de mogelijke verliezen alleen maar toe, wordt er nog meer voor tijd gegaan, komt het vertrouwen verder onder druk te staan etc.etc.

- Oplopende verliezen verdelen dus. Er is een rapport verschenen over de financiële positie van de banken en daaruit bleek dat er de komende tijd meer dan $ 550 mrd in de banken gestoken moet worden opdat die banken voldoen aan de internationale kapitaalseisen. Maar wie gaat er meer dan $ 5,50 in een bank investeren als het gewoon zeker is dat die bank binnenkort forse afboekingen moet gaan doen op bijvoorbeeld uitstaande leningen in o.a. allerlei Zuid-Europese landen. Om maar te zwijgen over mogelijk andere financiële pijnpunten als dalende huizenprijzen. Dit begint allemaal erg te wijzen op erg veel meer gemeenschapsgeld in financiële instellingen.

- De VS dan maar. Daar liet de Fed woensdag weten dat er voorlopig geen enkele sprake gaat zijn van het mogelijkerwijs terugdraaien van ook maar een van de vele genomen maatregelen om de economie te stimuleren. Hoeveel 'bewijs' wilt u hebben dat het met die Amerikaanse economie gewoon niet goed gaat? Dat dat beetje groei er alleen maar is vanwege alle en grote maatregelen die genomen zijn om die groei te stimuleren. Tot slot nog een vraagje. Denkt u dat er een verband bestaat tussen het extreem lage rentebeleid van de Fed en de extreem grote derivatenposities (plus mogelijke verliezen) van JP Morgan? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten