vrijdag 11 mei 2012


- Het is vanmorgen erg rustig op de bekende Europese aandelenmarkten. Omzetten en koersbewegingen stellen niets voor. Berichten zijn er meer dan voldoende, de inhoud ervan is opnieuw volkomen duidelijk en hoe er mee omgegaan wordt, weten we ondertussen wel. Total denial. Vandaag gaat het natuurlijk alleen maar om het bericht van JP Morgan over die verliezen.

- Die verliezen zijn niet meer dan een storm in een borrelglas, want van alle tijden. Denk ook maar aan Jerome Kerviel of Nick Leeson. Toch kan er wat goeds van komen. De discussie of banken die aan het infuus van de belastingbetalers liggen, mogen blijven handelen voor eigen rekening gaat nu misschien een verstandige conclusie krijgen. Iets wat al jaren geleden had moeten gebeuren.

- Veel belangrijker dan deze discussie die al lang afgerond had moeten zijn, is het rapport wat DNB gisteren publiceerde. Daarin werd gesproken over een verloren decennium als er niet eens wat maatregelen worden genomen om de ontstane problemen in de eurozone aan te pakken.  En dan weten we allemaal al lang dat DNB altijd een zo positief mogelijke invalshoek uitzoekt. Klaas c.s. hebben waarschijnlijk nog eens goed gekeken naar wat er sinds 1990 in Japan gebeurd is en zijn toen een stuk nerveuzer geworden.

- Veel te laat natuurlijk, want als gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de eurozone, dan is er maar één conclusie mogelijk; ondanks alle maatregelen die de afgelopen bijna 5 jaar genomen zijn (en dat waren er veel en ze waren groot), zijn de problemen alleen maar toegenomen. Kijk daarvoor maar naar Spanje en Griekenland. 

- En voor het 'goede' nieuws van de dag gaan we naar de VS waar voor het eerst in een lange tijd er een maand is geweest met een begrotingsoverschot. Heeft alles te maken met belastingbetalingen etc., maar vorig jaar stond er nog wel een minnetje. Dat het opgetelde tekort nog steeds uitkomt op ongeveer $ 100 mrd per maand geeft aan dat de problemen nog steeds lekker vooruitgeschoven worden.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten