dinsdag 7 februari 2012


- Het is voorlopig een behoorlijke niets-dag op de bekende Europese aandelenmarkten. Omzetten, koersbewegingen en berichten, het stelt allemaal niet veel voor. De toenemende onzekerheid over o.a. Griekenland drukt de stemming.

- Over Griekenland deed euro-commissaris Kroes een aantal duidelijke uitspraken. Zo hoeft het vertrek van Griekenland de euro niet perse te schaden, aldus mevrouw Kroes. En daar heeft ze natuurlijk helemaal gelijk in. Eerder genomen besluiten kunnen altijd teruggedraaid worden, zeker als de consequenties daarvan geaccepteerd worden. Denk aan verliezen voor de banken. Opmerkelijk is wel dat mevrouw Kroes lijkt te twijfelen aan de gedachte dat in de eurozone de bestaande status quo gehandhaafd kan worden.

- En precies dat tegen iedere prijs proberen te handhaven van de bestaande status quo is het beleid van de verantwoordelijke autoriteiten tot nu toe geweest. De maatregelen die genomen worden, worden per dag groter, gekker en gekunstelder, maar toegeven dat het een heilloze weg is, is nog steeds veel te veel gevraagd. Behalve blijkbaar dus bij mevrouw Kroes. Hopelijk volgen er snel veel anderen, want de problemen worden nog steeds per dag groter vanwege die opstelling.

- In de VS lijkt het economisch misschien wel wat beter te gaan, maar dat komt alleen vanwege de bereidheid van de regering-Obama om extreem veel maar geld te blijven uitgeven dan er binnenkomt. Als het nu maar goed gaat. Wat er straks gebeurt, zien we dan wel weer. De onderliggende economische realiteit is zeker niet beter dan in de eurozone en de bereidheid om die realiteit onder ogen te zien is zelfs een stuk minder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten