vrijdag 28 september 2012


- Op de bekende Europese aandelenmarkten is de stemming vanmorgen wel vriendelijk. Meer plusjes dan minnetjes, met omzetten die maar weinig voorstellen. Berichten zijn er meer dan genoeg en de inhoud ervan is volkomen duidelijk, maar handelaren/beleggers kijken weer een andere kant op.

- Men maakt zichzelf wijs dat de plannen die gisteren in Spanje gepresenteerd zijn een stap in de goede richting zijn. Daar moet de regering proberen de buitenlandse financiers te vriend te houden door een pakket harde maatregelen voor te stellen en tegelijkertijd de Spaanse bevolking ervan proberen te overtuigen dat datzelfde pakket voor hen niet al te negatief gaat uitpakken. 

- Ondertussen zijn er op allerlei plaatsen in de wereld ook nog eens economische cijfers gepresenteerd. Zoals in de VS waar de economische groei weer naar beneden is bijgesteld. Voor alle duidelijkheid: inclusief een begrotingstekort van ongeveer 8% van het nationale inkomen is de groei van datzelfde nationale inkomen minder dan 2%. Dan kan er verschil van mening zijn over wat er dan precies aan de hand is, maar dat er een hoop mis is met die economie kan niet meer ontkend worden. Voor nog meer duidelijkheid: al meer dan vier jaar wordt in de VS alles uit de kast getrokken om die groei op gang te brengen en dan is dit het resultaat. Blijft er maar een vraag over: op welk moment gaat er wat anders bedacht worden?

- Ook aardig. In Italië heeft premier Monti laten weten het niet gepast te vinden dat de ECB en het IMF eisen gaan stellen voordat er op enig moment geld overgemaakt gaat worden. Hoe erg kun je de weg kwijt zijn? 

donderdag 27 september 2012

- Op de bekende Europese aandelenmarkten is de stemming vanmorgen in ieder geval beter dan gisteren, maar daar blijft het voorlopig bij. Er wordt op elkaar gewacht en naar elkaar gekeken. Omzetten en koersbewegingen stellen niets voor en berichten zijn er ook maar weinig.

- De ontwikkelingen met betrekking tot Spanje blijven de gemoederen beheersen. Hoe daar ook naar gekeken wordt, het ziet er niet best uit en de richting van de beweging is versnellend omlaag. Wat daar de komende tijd gaat gebeuren is moeilijk te voorspellen, maar dat de twijfel en onzekerheid blijven toenemen, is tamelijk zeker. En ook voor Spanje geldt dat met het eventueel ruimhartig strooien van geld wel tijd gewonnen wordt, maar niets wordt opgelost.

- Gelukkig voor de brillen kwam er gistermiddag een 'positief' bericht uit de Amerikaanse huizenmarkt. Als er geen enkele aandacht wordt besteed aan de context en de historische ontwikkeling van die cijfers, dan kunnen die als plusjes betiteld worden. Als u wel ongeveer een seconde de tijd neemt voor enige context en historie dan is het beeld een stuk minder prettig. Het echt zeer grootschalig ingrijpen in die huizenmarkt door de Amerikaanse overheid is daar voor enig herstel aan het zorgen, maar tegelijkertijd hebben al die maatregelen bijvoorbeeld ook geleid tot een serieuze pensioencrisis in de VS. De vraag is dus of dat ingrijpen wel zo verstandig is geweest? 

- In Nederland waren er de uitkomsten van 2 enquêtes. De eerste had betrekking op de bereidheid van oudere werknemers om na hun 65e verjaardag te blijven werken en de tweede op de kennis van het publiek met betrekking tot hun eigen pensioenen. De uitkomsten stemmen niet vrolijk. De details doen er niet eens zoveel toe, want de rode draad was volkomen duidelijk: we sluiten ons niet alleen af voor de realiteit, we willen niet eens weten hoe het zit. Niet helemaal toevallig precies dezelfde houding als die in Den Haag van toepassing is. We krijgen het parlement wat we verdienen.  

woensdag 26 september 2012


- Op de bekende Europese aandelenmarkten worden vanmorgen de totaal lachwekkende koerswinsten van gistermiddag laat teruggedraaid. Toen werd er voor de zoveelste keer hysterisch positief gereageerd op een mini-plusje in de VS waar zelfs op Wall Street nauwelijks belangstelling voor was. Een en ander geeft alleen maar aan hoe erg handelaren/beleggers de weg kwijt zijn. 

- In de VS werd bovendien nogal heftig gereageerd op het bericht dat een van Fed-mensen hardop heeft gezegd dat de problemen in de VS niet kunnen worden opgelost middels het monetair beleid. Een waarheid als een koe natuurlijk, maar in aandelenland werd dit gezien als een verschil van mening binnen de Fed en dus als een mogelijk twijfelpuntje voor een volgende steunoperatie. En wat kan er nog erger zijn in de ogen van handelaren/beleggers?

- In de tussentijd is er nog de positie van de financiële sector. Een paar jaar geleden werd duidelijk dat daar zaken moesten veranderen om niet nog een keer te hoeven mee maken wat er in 2008 gebeurd is. Deze week kwam het IMF met het 'Global Financial Stability Report', een overzicht van wat er op dat terrein allemaal al gedaan is. Korte samenvatting: erg weinig. We zijn dus vier jaar verder en de financiële sector is nog steeds erg kwetsbaar, met alle mogelijke consequenties van dien. Blijkbaar is de bankenlobby erg goed in staat geweest om veranderingen tegen te houden. Met dank aan de nationale parlementen en toezichthouders.

- Gisteren dus wat mini-plusjes in de VS. Na eerdere forse prijsdalingen en de goedkoopste hypotheekrente in de geschiedenis zijn de Amerikaanse huizenprijzen het afgelopen jaar met iets meer dan 1% gestegen, En dat noemen mensen goed nieuws. Als dat goed nieuws is, wanneer is iets dan slecht nieuws. Nog meer 'goed' nieuws betrof de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Nu gaat het niet best, maar binnenkort gaat het veel beter. Gelukkig hoeven die mensen nooit uit te leggen op basis waarvan het dan beter kan gaan. Je roept het en in de eurozone zijn ze blij. Ongelofelijk.

dinsdag 25 september 2012

- Op de bekende Europese aandelenmarkten wordt vanmorgen een beetje doorgesukkeld. Grote en opvallende berichten zijn er niet, het is allemaal wat meer van hetzelfde en u weet ondertussen wel wat dat is. Minimale omzetten en minimale koersbewegingen zijn het resultaat.

- Het 'opvallendste' bericht had betrekking op enkele uitspraken die in het kader van een G-20 bijeenkomst zijn gedaan. Daar werd opnieuw gesteld dat de monetaire autoriteiten op allerlei plaatsen in de wereld hebben gedaan wat ze konden. Daarmee is wel tijd gewonnen, maar zijn de ontstane problemen niet opgelost. Dat oplossen van die problemen moet in de verschillende parlementen gedaan worden. Daar moeten de maatregelen worden genomen die tot een herstel van de economische groei kunnen leiden. U kent het rijtje: arbeidsmarkt, huizenmarkt, bureaucratie, privatiseringen en begrotingstekorten.

- Over die groei was er ook een bericht. IMF-voorzitter Lagarde gaf aan dat het IMF op dit moment bezig is de groeiverwachtingen voor een groot aantal landen opnieuw wat naar beneden bij te stellen. Over een paar dagen worden de namen en rugnummers gepubliceerd. 

- Die bijstellingen zijn overigens onvermijdelijk. Als gekeken wordt naar de inhoud van bijna alle berichten die bekend worden, dan is de rode draad kristalhelder. Steeds meer tegenvallertjes/slechte cijfers en steeds minder meevallertjes/goede cijfers. Of het nu gaat over China, over de VS, over de eurozone of over de emerging markets.

- Blijft de vraag waarom het in al die parlementen maar niet lukt om iets op gang te brengen, Het antwoord is natuurlijk simpel. Het totale onvermogen/de onwil om ook maar iets te doen aan de gevestigde belangen die overal zijn. Wel parlementariër willen zijn, maar niet durven optreden. Bange mannen/vrouwen. En de prijs die de samenlevingen daarvoor moeten betalen, loopt alsmaar verder op.

maandag 24 september 2012


- Het wil vanmorgen opnieuw niet lukken op de bekende Europese aandelenmarkten. Meer minnetjes dan plusjes, met omzetten die (nog) maar weinig voorstellen. De matte stemming wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de verschillende geruchten en verhalen over een aantal Zuid-Europese landen.

- Zo begint het er erg op te lijken dat in Griekenland de financiële problemen nog een heel stuk groter zijn dan tot voor kort gedacht werd. Niet heel verrassend natuurlijk. Als er wel bezuinigd wordt, maar niets wordt gedaan aan het herstructureren van de economie dan geeft dat geen betere cijfers. Nu maar eens afwachten of er nieuwe/volgende steunmaatregelen genomen gaan worden.

- Hier is overigens goed te zien wat de achilleshiel van al die steunplannen is: gaan de betreffende landen zich houden aan de afspraken die gemaakt zijn in ruil voor die steun. En als ze dat niet doen: wat dan? Misschien kan de ECB daar nog eens wat over gaan nadenken voordat er bakken met geld ergens ingestoken gaan worden.

- Een ander verhaal betrof een mogelijke forse vergroting van dat Europese steunfonds (ESM). Dat zal niet zo snel gebeuren, want nog maar een paar weken geleden heeft het Duitse Hooggerechtshof besloten dat de Duitse bijdrage alleen maar verhoogd kan worden als het Duitse parlement daarmee akkoord gaat. 

- Veel 'beter' nieuws is er voor de Nederlandse grijze duiven. Op veel plaatsen doen die de polonaise nu de toezichthouders en andere verantwoordelijken in pensioenland hebben besloten de rekenrente eens lekker te verhogen. Een hogere rekenrente betekent immers geen kortingen meer op de uitkeringen en geen verhogingen van de premies. Een 100% win-win situatie dus. Dat de feitelijke inkomsten van de pensioenfondsen een stuk lager zijn dan die theoretische is een detail waar alleen negatief denkenden zich druk over maken. Het is natuurlijk van een diepe triestheid dat ruim vier jaar na het uitbreken van de crisis alle verantwoordelijke autoriteiten nog steeds niet verder komen dan het vooruitschuiven van alle problemen die gewoon al vier jaar lang per dag aan het toenemen zijn. 

donderdag 20 september 2012


- Het wil vanmorgen niet echt lukken op de bekende Europese aandelenmarkten. Meer minnetjes dan plusjes, maar veel stelt het allemaal niet voor.  Berichten zijn er meer dan voldoende en de inhoud ervan niet best, maar u weet ondertussen hoe het werkt.

- Gisteren waren er wat cijfers over de Amerikaanse huizenmarkt die volgens de bekende dwaallichtjes 'goed' nieuws waren. Als puur en alleen vergeleken wordt met de cijfers van een maand eerder dan is daar nog iets voor te zeggen. Als werkelijk ieder ander cijfer erbij wordt betrokken (denk rentestand, denk leegstand, denk fraude, denk absolute getallen en denk prijsdalingen) dan zijn die getallen van gisteren zeer teleurstellend. En een keiharde indicatie voor de problemen waar de Amerikaanse consumenten mee geconfronteerd worden. 

- Een andere indicatie voor de stand van zaken in die Amerikaanse economie zijn de recente winstwaarschuwingen van een aantal grote transportondernemingen. Dat verband kunt u vast zelf wel leggen. 

- Elders in de wereld gaat het niet beter. Om het eens voorzichtig te formuleren. Kijk daarvoor bijvoorbeeld maar naar de laatste cijfers van de inkoopmanagers in China en de eurozone. Die zien er niet goed uit en wijzen maar op een ding: afzwakkende economische groei. U mag ook naar de laatste cijfers van de Japanse export kijken. Het kan toch helemaal niemand verbazen dat die tegenvallen?